March 2018
M T W T F S S
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Login

Print This Post Print This Post
Tags: , | Category: Social Problem, news comments

81,4 per cent de la població és pobre en Bihar: ONU

(Traducción por google)
Patna, (BiharTimes): Ara les males notícies per Bihar. It is as poor as and as backward as strife-torn African countries like Democratic Republic of Congo and Rwanda. És tan pobre com i tan endarrerit com a països africans assolats per conflictes-com la República Democràtica del Congo i Rwanda. It continues to occupy the bottom place in India with Jharkhand slightly better. Segueix ocupant el lloc inferior a l’Índia amb una mica millor Jharkhand.

The new Multi dimensional Poverty Index (MPI) puts proportion of poor in Bihar 81.4 percent of its population or 77.3 million people as measured by the ten weighted indicators that measures health, education and standard of living. El nou índex de pobresa multidimensional (MPI) posa proporció de pobres en Bihar 81,4 per cent de la seva població o 77.300.000 de persones segons el mesurat pels indicadors ponderats deu mesures que la salut, l’educació i nivell de vida. The new measure gives a broader understanding of many types of deprivation the poor may face. La nova mesura dóna una comprensió més àmplia de molts tipus de privació dels pobres poden enfrontar.

A comparison of state-level and country-level data from the newly released multi-dimensional poverty index (MPI) shows that while Jharkhand and Bihar are similar to least-developed countries of the world Democratic Republic of Congo and Rwanda, Kerala and Goa are at a similar level of development as middle-income countries like Philippines and Indonesia. Una comparació de nivell estatal i les dades a nivell nacional en l’índex de pobresa recent alliberats multidimensional (MPI) mostra que mentre Jharkhand i Bihar són similars als països menys desenvolupats del món República Democràtica del Congo i Rwanda, Kerala i Goa són en un nivell similar de desenvolupament com països d’ingressos mitjans com Filipines i Indonèsia.

The new MPI measure of poverty was released by the UK-based Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHDI) and the United Nations Development Programme (UNDP). La nova mesura de MPI de la pobresa va ser llançat per la britànica d’Oxford i la pobresa Iniciativa de Desenvolupament Humà (OPHDI) i les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).

A comparison of the MPIs for various Indian states with the MPIs of the 103 other developing countries reveal the regional differences within India. Una comparació dels IMP per a diversos estats de l’Índia amb el IMP dels 103 altres països en desenvolupament revelen les diferències regionals a l’Índia.

For example the MPI for Kerala (0.065), the best-performing Indian state, is close to that of Paraguay in South America and the Philippines in Asia, while that of Goa, the next best (0.094) is similar to that of Indonesia. Per exemple, el MPI per Kerala (0065), l’estat amb millors resultats i l’Índia, és propera a la del Paraguai a Amèrica del Sud i Filipines a Àsia, mentre que la de Goa, el següent millor (0,094) és similar a la d’Indonèsia.

It further says that MPI of Punjab is similar to that of the North American country of Guatemala while Himachal Pradesh’s is close to that of North-West African nation of Morocco. A més, diu que MPI de Punjab és similar a la del país d’Amèrica del Nord de Guatemala, mentre que Himachal Pradesh, a prop dels que la nació del Nord i de l’Àfrica occidental del Marroc. Tamil Nadu, with an MPI of 0.141, ranks close to Ghana in the West Africa. Tamil Nadu, amb un MPI de 0,141, se situa prop de Ghana a l’Àfrica occidental.

The north-eastern states are at the same level of development as recently quake-hit Haiti, the poorest country in the Americas. Els estats del nord-est es troben en el mateix nivell de desenvolupament tan recent terratrèmol va colpejar Haití, el país més pobre de les Amèriques.

West Bengal’s MPI is equal to West African nation of Ivory Coast, that of Orissa is equal to the sub-Saharan country Chad and Rajasthan is compared with Tanzania and Mauritania. MPI Bengala Occidental és igual a la nació de l’Àfrica occidental de Costa d’Ivori, el de Orissa és igual el país al sud del Sàhara Txad i Rajasthan es compara amb Tanzània i Mauritània.

The Democratic Republic of Congo and Rwanda, have development indicators slightly worse than Madhya Pradesh, but better than Jharkhand and Bihar, the two Indian states at the bottom of the report card. La República Democràtica del Congo i Rwanda, tenen indicadors de desenvolupament lleugerament pitjor que Madhya Pradesh, però millor que Jharkhand i Bihar, els dos estats de l’Índia a la part inferior de la butlleta de qualificacions.

(Source: http://bihartimes.com/Newsbihar/2010/Aug/Newsbihar02Aug8.html)

  • Share/Bookmark

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*